CALENDRIER DES MENSUELS ET DES EXAMENS

                                                                                                                      2011-2012

Classes

Distribution des carnets
 MENSUEL 1 EB1→ EB4, EB9, ES3EB5→ EB8, ES1, ES2 Vendredi 25 novembre 2011

Vendredi 2 décembre 2011

 MENSUEL 2 EB9

EB1→ EB4

ES3

EB5→ EB8

ES1, ES2

Mardi 31 janvier 2012

Mercredi 8 février 2012

Vendredi 10 février 2012

Mercredi 15 février 2012

Lundi 20 février 2012

 EXAMEN I EB9ES3

EB5→EB8, ES1, ES2

Vendredi 2 mars 2012Mercredi 14 mars 2012

Jeudi 22 mars 2012

 MENSUEL 3 EB1→ EB4EB9

ES3

EB5→ EB8

ES1, ES2

Mercredi 18 avril 2012Vendredi 4 mai 2012

Mardi 15 mai 2012

Mardi 29 mai 2012

Mardi 5 juin 2012

MENSUEL 4    EXAMEN II

EB1→ ES2  Mardi 10 juillet 2012